情感电台

情感电台-情感天地-情感电台www.c5237.com

子部·小说家类·《耆旧续闻》 作者:陈.鹄录正撰

发布时间:2019-09-11 编辑 :本站 / 53次点击
您现在的位置:情感电台 > 情感说说 > 正文
TAG:

子部·小说家类·《耆旧续闻》 作者:陈.鹄录正撰

介绍:《耆旧续闻》十卷,案此书世有二本。 一本题曰南阳陈鹄录正,似乎旧有此书,鹄特缮写校勘之,一本题曰陈鹄西塘撰,则又为鹄所自作。

疑不能明。

然诸书援引,并称陈鹄《耆旧续闻》,或题鹄撰者近之欤?鹄始末无考。 书中载陆游、辛弃疾诸人遗事,又自记尝与知辰州陆子逸游,则开禧以後人也。

所录自汴京故事及南渡後名人言行,捃拾颇多,间或於条下夹注书名及所说人名字,盖亦杂采而成。

其间如政和三年与外弟赵承国论学数条,乃出吕好问手帖,而杂记诸条之中,无所辩别,竟似承国为鹄之外弟。 又称朱翌为待制公,陆轸为太傅公,沿用其家传旧文,不复追改,亦类於不去葛龚。

然所据皆南渡以後故家遗老之旧闻,故所载多元佑诸人绪论,於诗文宗旨,具有渊源。 又如驳《苕溪渔隐丛话》议东坡《卜算子词》之非,据宋祁奏议摘欧阳修撰薛参政墓志之误,亦颇有考据。 虽丛谈琐语,闲伤猥杂,其可采者要不少也。 版权声明本文仅代表作者观点,不代表看历史网立场。 本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。 下载地址:。